rue Jinli à Chengdu

rue Jinli à Chengdu

Une entrée de la rue

Crédit Photo
Fanghong https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille_rue_Jinli#/media/Fichier:ChengduJinli.jpg