Galerie de photos

Casa Adoldo et Palazzo Foscari-Contarini

Copyright: Wolfgang Moroder https://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Foscari_Contarini#/media/File:Palazzo_Ca'_Foscari_Contarini_Canal_Grande_Venezia_2.jpg

Plan du quartier Casa Adoldo Et Palazzo Foscari-Contarini et circuits touristiques proches de Casa Adoldo Et Palazzo Foscari-Contarini