Galerie de photos

Temple Nanzen-ji

Copyright: 663highland
Wikimedia 663highlandhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyoto_Nanzenji02n3200.jpg

Plan du quartier Temple Nanzen-ji et circuits touristiques proches de Temple Nanzen-ji