Galerie de photos

Badajoz

Copyright: Jose Mario Pires https://en.wikipedia.org/wiki/Badajoz#/media/File:Badajoz,_Plaza_de_Espa%C3%B1a_126-3.jpg

Badajoz desde la Torre de Espantaperros. Badajoz

Copyright: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Badajoz_desde_la_Torre_de_Espantaperros.jpg

Ibn Marwan en la Alcazaba de Badajoz Badajoz

Copyright: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Collage_de_Badajoz.jpg#/media/File:Badajoz_Ibn_Marwan.jpg

Plan du quartier Badajoz et circuits touristiques proches de Badajoz